Đổi thẻ cào tự động

►THỬ VẬN MAY (VUI CHƠI CÓ TIỀN): CHƠI NGAY  

►Nhập gifcode nhận thưởngTại đây! 

NHÓM THÔNG BÁO:  NHÓM ZALO 1 | NHÓM ZALO 2 | NHÓM TELEGRAM

►Quý khách đổi thẻ cần nhập đúng seri của thẻ, cố tình nhập sai seri CARD5S từ chối hỗ trợ nhé.

Nhập sai mệnh giá xem: Tại đây! 

TẠO WEB CON FULL AUTO BANK/  FREE PHÍ TẠO WEB: Xem tại đây!

► AD có hỗ trợ/ nhận đấu api đổi thẻ cho các shop ( Không lấy phí ).

Min rút Momo là 5.000đ, min rút ATM là 10.000đ,  Hệ thống rút tiền thanh toán tự động tiền về trong vài giây.

 

BẢNG PHÍ ĐỔI THẺ CÀO
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 12.5% 13.5% 14% 14% 14% 14% 15.7% 15% 14.5%
Đại lý/Pr web 12% 13.3% 13.8% 13.8% 13.8% 13.8% 15.5% 14.5% 14.3%
Vip 11.5% 13% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 15.2% 14% 14%
Siêu Vip 11% 12.5% 13% 13% 12.5% 12.5% 14.2% 13% 13%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12.2%
Đại lý/Pr web 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.7%
Vip 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11.2%
Siêu Vip 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10.2%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 17% 15% 15% 15%
Đại lý/Pr web 18% 18% 18% 18% 16.5% 14.5% 14.5% 14.5%
Vip 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 16% 14% 14% 14%
Siêu Vip 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 15% 13% 13% 13%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 26.5% 26.5%
Đại lý/Pr web 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26%
Vip 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 25.5% 25.5%
Siêu Vip 24.5% 24.5% 24.5% 24.5% 24.5% 24.5% 24.5% 24.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 11.5% 11.5% 11.5% 11% 11% 11% 11% 11% 12%
Đại lý/Pr web 11% 11% 11% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 11.5%
Vip 10.5% 10.5% 10.5% 10% 10% 10% 10% 10% 11%
Siêu Vip 9.5% 9.5% 9.5% 9% 9% 9% 9% 9% 10%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ 1.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 16.5% 17%
Đại lý/Pr web 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 16% 16.5%
Vip 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 15.5% 16%
Siêu Vip 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 14.5% 15%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên 11.7% 11.7% 11.7% 11.7% 11.7%
Đại lý/Pr web 11.2% 11.2% 11.2% 11.2% 11.2%
Vip 10.7% 10.7% 10.7% 10.7% 10.7%
Siêu Vip 9.7% 9.7% 9.7% 9.7% 9.7%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 14.5% 14.5% 16.5%
Đại lý/Pr web 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 14% 14% 16%
Vip 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 13.5% 13.5% 15.5%
Siêu Vip 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12.5% 12.5% 14.5%
MUA MÃ THẺ TỰ ĐỘNG CHIẾT KHẤU CAO

Mua mã thẻ cào, thẻ game tự động full seri và mã.

Card5s.vn bán tất cả các thẻ cào điện thoại, thẻ game chiết khấu cực ưu đãi ( bảo hành lên đến 5 năm ).  

Kết nối API mua thẻ: Tại đây!