ĐỔI THẺ CÀO
" Cám ơn quý khách đã lựa chọn Ví CARD5S.VN để sử dụng dịch vụ! "
Page lỗi tin nhắn không thể rep nên admin hỗ trợ chính ở kênh TELEGRAM.

  THỬ VẬN MAY: LUẬT CHƠI | CHƠI KIẾM TIỀN 

  NHÓM THÔNG BÁO:  NHÓM ZALO 1 | NHÓM ZALO 2 | NHÓM TELEGRAM

  ►Quý khách đổi thẻ cần nhập đúng seri của thẻ, cố tình nhập sai seri CARD5S từ chối hỗ trợ nhé.

  Nhập sai mệnh giá xem: Tại đây! 

  Điều kiện lên cấp bậc chiết khấu: Xem tại đây!

  TẠO WEB CON FULL AUTO BANK/  FREE PHÍ TẠO WEB: Xem tại đây!  

  ► AD có hỗ trợ/ nhận đấu api đổi thẻ cho các shop ( Không lấy phí ).

  Min rút Momo là 5.000đ, min rút ATM là 10.000đ,  Hệ thống rút tiền thanh toán tự động tiền về trong vài giây.

  ×Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ!
  Bảng phí đổi thẻ cào ngày
  Nhóm thành viên 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
  Thành Viên 20.5% 20% 21.5% 20% 20% 18.2% 19% 18% 18%
  Đại lí/PR web 20% 19.8% 21.3% 19.8% 19.8% 18% 18.8% 17.8% 17.8%
  Vip /30m 19.5% 19.5% 21% 19.5% 19.5% 17.7% 18.5% 17.5% 17.5%
  Siêu Vip/100m 19% 19% 20.5% 19% 19% 16.7% 17.5% 16.5% 16.5%
  Nhóm thành viên 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
  Thành Viên 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 18.5%
  Đại lí/PR web 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 18%
  Vip /30m 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 16.5% 17.5%
  Siêu Vip/100m 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 16.5%
  Nhóm thành viên 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
  Thành Viên 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 18.5% 18.5% 18.5%
  Đại lí/PR web 20% 20% 20% 20% 20% 18% 18% 18%
  Vip /30m 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 17.5% 17.5% 17.5%
  Siêu Vip/100m 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 16.5% 16.5% 16.5%
  Nhóm thành viên 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
  Thành Viên 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
  Đại lí/PR web 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
  Vip /30m 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
  Siêu Vip/100m 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
  Nhóm thành viên 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
  Thành Viên 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5%
  Đại lí/PR web 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
  Vip /30m 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5% 19.5%
  Siêu Vip/100m 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5%
  Nhóm thành viên 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
  Thành Viên 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
  Đại lí/PR web 14% 14% 14% 14% 14%
  Vip /30m 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
  Siêu Vip/100m 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
  Nhóm thành viên 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ 1.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
  Thành Viên 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 17.5% 17.5% 17.5%
  Đại lí/PR web 15% 15% 15% 15% 15% 15% 17% 17% 17%
  Vip /30m 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 16.5% 16.5% 16.5%
  Siêu Vip/100m 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 15.5% 15.5% 15.5%
  Nhóm thành viên 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
  Thành Viên 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 15.5% 15.5% 15.5%
  Đại lí/PR web 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 15% 15% 15%
  Vip /30m 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 14.5% 14.5% 14.5%
  Siêu Vip/100m 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 13.5% 13.5% 13.5%