ĐỔI THẺ CÀO TỰ ĐỘNG
ĐÃ MỞ LẠI CỔNG RÚT TIỀN VỀ VÍ ĐIỆN TỬ MOMO

  THỬ VẬN MAY: LUẬT CHƠI | CHƠI KIẾM TIỀN 

  NHÓM THÔNG BÁO:  NHÓM ZALO 1 | NHÓM ZALO 2 | NHÓM TELEGRAM

  ►Quý khách đổi thẻ cần nhập đúng seri của thẻ, cố tình nhập sai seri CARD5S từ chối hỗ trợ nhé.

  Nhập sai mệnh giá xem: Tại đây! 

  Điều kiện lên cấp bậc chiết khấu: Xem tại đây!

  TẠO WEB CON FULL AUTO BANK/  FREE PHÍ TẠO WEB: Xem tại đây!  

  ► AD có hỗ trợ/ nhận đấu api đổi thẻ cho các shop ( Không lấy phí ).

  Min rút Momo là 5.000đ, min rút ATM là 10.000đ,  Hệ thống rút tiền thanh toán tự động tiền về trong vài giây.

  ×Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ!
  Bảng phí đổi thẻ cào ngày
  Nhóm thành viên 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
  Thành Viên 11.5% 15.7% 15% 15% 15% 15.5% 15.2% 14.3% 14.7%
  Đại lí/PR web 11% 15.5% 14.8% 14.8% 14.8% 15.3% 15% 14.1% 14.5%
  Vip /30m 10.5% 15.2% 14.5% 14.5% 14.5% 15% 14.7% 13.8% 14.2%
  Siêu Vip/100m 10% 14.7% 14% 14% 14% 14% 13.7% 12.8% 13.2%
  Nhóm thành viên 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
  Thành Viên 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 12.9%
  Đại lí/PR web 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12.4%
  Vip /30m 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 11.9%
  Siêu Vip/100m 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 10.9%
  Nhóm thành viên 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
  Thành Viên 19% 19% 19% 18% 16.5% 15.5% 15.5% 15.5%
  Đại lí/PR web 18.5% 18.5% 18.5% 17.5% 16% 15% 15% 15%
  Vip /30m 18% 18% 18% 17% 15.5% 14.5% 14.5% 14.5%
  Siêu Vip/100m 17% 17% 17% 16% 14.5% 13.5% 13.5% 13.5%
  Nhóm thành viên 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
  Thành Viên 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
  Đại lí/PR web 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
  Vip /30m 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5%
  Siêu Vip/100m 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5% 9.5%
  Nhóm thành viên 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
  Thành Viên 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
  Đại lí/PR web 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5%
  Vip /30m 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
  Siêu Vip/100m 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
  Nhóm thành viên 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
  Thành Viên 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
  Đại lí/PR web 12% 12% 12% 12% 12%
  Vip /30m 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5%
  Siêu Vip/100m 10.5% 10.5% 10.5% 10.5% 10.5%
  Nhóm thành viên 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ 1.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
  Thành Viên 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 15% 15.5% 16.5% 16.5%
  Đại lí/PR web 15% 15% 15% 15% 15% 14.5% 15% 16% 16%
  Vip /30m 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14% 14.5% 15.5% 15.5%
  Siêu Vip/100m 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13% 13.5% 14.5% 14.5%
  Nhóm thành viên 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
  Thành Viên 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 14.5% 14.5% 16.5%
  Đại lí/PR web 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 11.5% 14% 14% 16%
  Vip /30m 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 13.5% 13.5% 15.5%
  Siêu Vip/100m 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 12.5% 12.5% 14.5%