ĐỔI THẺ CÀO

  THỬ VẬN MAY: LUẬT CHƠI | CHƠI KIẾM TIỀN 

  NHÓM THÔNG BÁO:  NHÓM ZALO 1 | NHÓM ZALO 2 | NHÓM TELEGRAM

  ►Nạp thẻ cần điền đúng thông tin seri, sai seri không thể hỗ trợ nhé.

  Nhập sai mệnh giá xem: Tại đây! 

  Điều kiện lên cấp bậc chiết khấu: Xem tại đây!

  HIỆN TẠI ĐANG FREE PHÍ TẠO WEB CON: Xem tại đây!  

  Min rút Momo là 5.000đ, min rút ATM là 10.000đ,  Hệ thống rút tiền thanh toán tự động tiền về trong vài s.

  ×Vui lòng đăng nhập để sử dụng dịch vụ!
  Bảng phí đổi thẻ cào ngày
  Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
  Thành Viên 13% 13.5% 13.5% 12.8% 13.5% 14.5% 14.5% 15.5% 15.5%
  Đại lí/PR web 12% 13.3% 13.3% 13.2% 13.8% 14.3% 14.3% 15.3% 15.3%
  Vip /30m 11% 13% 13% 13% 13.5% 14% 14% 15% 15%
  Siêu Vip/100m 10% 12.5% 12.5% 12% 12.8% 12.5% 12.5% 14% 14%
  Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
  Thành Viên 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
  Đại lí/PR web 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
  Vip /30m 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
  Siêu Vip/100m 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
  Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
  Thành Viên 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
  Đại lí/PR web 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5% 22.5%
  Vip /30m 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
  Siêu Vip/100m 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
  Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
  Thành Viên 13% 13% 13% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
  Đại lí/PR web 12.5% 12.5% 12.5% 14% 14% 14% 14% 14% 14%
  Vip /30m 12% 12% 12% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
  Siêu Vip/100m 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
  Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
  Thành Viên 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16%
  Đại lí/PR web 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%
  Vip /30m 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12%
  Siêu Vip/100m 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11%
  Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
  Thành Viên 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
  Đại lí/PR web 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%
  Vip /30m 23% 20% 0% 20% 20% 20% 0% 20% 0%
  Siêu Vip/100m 22% 20% 0% 20% 20% 20% 0% 20% 0%
  Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
  Thành Viên 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
  Đại lí/PR web 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24%
  Vip /30m 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23%
  Siêu Vip/100m 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
  Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
  Thành Viên 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28%
  Đại lí/PR web 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27%
  Vip /30m 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26%
  Siêu Vip/100m 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%